REUNIÓN BASQUETOUR EN LARRABEA

25/04/2024

Basquetour, Agencia Vasca del Turismo, organizó el pasado 24 de abril en Larrabea una charla para los Clubes de Golf, touroperadores y receptores que operan en Euskadi. La charla fue muy interesante y explicó el decidido impulso que quiere dar al turismo de Golf. La potencialidad del destino quedo demostrada con los datos presentados por el Director de Marketing de Basquetour, el Sr. Lander Imaz. Los diseños de Ballesteros y Olazabal, la existencia en nuestro territorio del campo más antiguo en la misma ubicación (Zarautz) y que en Euskadi han nacido ganadores de Majors (Olazabal y especialmente Jon Rahm); unido a los atributos naturales de Euskadi (entornos naturales, gastronomía , folklore...) hace este destino muy interesante para los millones de turistas de Golf. El apoyo de los Clubes fue unánime y esperamos colaborar para que este nicho de mercado ayude al desarrollo de nuestro Clubes. El turismo esperado será de baja intensidad (grupos de 8 personas máximo) por lo cual será imposible la interferencia real con los socios que quieran disfrutar de nuestras instalaciones en el futuro.

Basquetour, Turismoaren Euskal Agentziak, hitzaldi bat antolatu zuen joan den apirilaren 24an Larrabean, Euskadin jarduten duten Golf Klub, touroperadore eta hartzaileentzat. Hitzaldia oso interesgarria izan zen eta Golfeko turismoari eman nahi dioten bultzada azaldu zuen. Basquetaourreko marketin-zuzendariak, Lander Imaz jaunak, aurkeztutako datuekin frogatuta dago Euskadiren potentzialtasuna. Ballesteros eta Olazabalen diseinuek, gure lurraldean kokagune berean dagoen zelairik zaharrena izateak (Zarautz) eta Euskadin Majors irabazleen jaioterri (Olazabal eta bereziki Jon Rahm)  izanak, eta Euskadiko ezaugarri naturalek (ingurune naturalak, gastronomia, folklorea...) oso destino interesgarria egiten dute Golfeko milioika turistentzat. Kluben babesa aho batekoa izan zen, eta merkatu-nitxo horrek gure klubak garatzen laguntzea espero dugu. Espero den turismoa intentsitate txikikoa izango da (gehienez 8 pertsonako taldeak) eta, beraz, ezinezkoa izango da etorkizunean gure instalazioez gozatu nahi duten bazkideekin benetako interferentzia izatea.

Enlaces: