ROBLE ANTEGREEN HOYO 8

29/03/2024

Se informa a los socios de la reciente retirada del roble situado en la entrada al green del hoyo 8. Esta decisión ha sido extensamente debatida por el Capitán de Campo con muchas personas expertas en la materia; tanto de dentro del Club, como de fuera. Las razones principales se pueden dividir en dos:

  • Mantenimiento: La interferencia con el funcionamiento normal del sistema de riego, la cantidad de raíces y la sombra generada que aumentaba las probabilidades de enfermedades; dificultaban el crecimiento vegetativo normal en sus alrededores.
  • Juego: La envergadura y ubicación del árbol había convertido en ilógico el golpe que tenían que dar los jugadore, tanto por arriba como por abajo,s que hubieran dado una buena salida (40-60 metros de green).  

La intención es la construcción de un valle del pecado, similar al del hoyo 18 de Saint Andrews, para recuperar la dificultad al hoyo..

Esta decisión se enmarca dentro del proyecto Mejora de Campo Larrabea 2023-33 elaborado por el Capitán de Campo, el cual trata de modernizar y actualizar nuestro sensacional diseño.

 

8. zuloaren green sarreran zegoen haritza kendu berri dugula jakinarazi zaie bazkideei. Erabaki hori luze eta zabal eztabaidatu du Zelaiko Kapitainak arlo horretan aditu diren pertsona askorekin, bai klubaren barrukoekin, bai kanpokoekin. Arrazoi nagusiak bitan bana daitezke:

  • Mantentzea: Ureztatze-sistemaren funtzionamendu normalarekiko interferentziak, sustrai kopuruak eta sortutako itzalak gaixotasun maiztasuna areagotzen zituzten; inguruko hazkunde begetatibo normala zailtzen zuelarik.
  • Jolasa: Zuhaitzaren tamaina eta kokapenak ilogiko bihurtu zuen jugadoreek eman behar zuten kolpea, goitik zein behetik, irteera ona jo zutenak (40-60 metro green).

Asmoa bekatuaren haran bat eraikitzea da, Saint Andrewsen 18. zuloaren antzekoa, zuloaren zailtasuna berreskuratzeko.

Erabaki hau Zelai Kapitainak egindako Mejora de Campo Larrabea 2023-33 proiektuaren barruan kokatzen da. Proiektu honek gure diseinu bikaina modernizatu eta eguneratu nahi du.