INICIO PROYECTO GEOTERMIA

08/02/2024

Se informa a los socios que el próximo 12 de febrero, lunes, comenzarán las labores sobre el terreno del proyecto de geotermia. Se irán acopiando materiales necesarios para el proyecto y delimitando la zona de trabajo. Las labores se desarrollarán en la zona comprendida entre el green del 18, tee del 10 y la zona de entrenamiento. La principal afección para los socios y jugadores será el paso del green del hoyo 9 al tee del hoyo 10, el cual variará en las diversas fases del proyecto. Este importante proyecto, junto al proyecto fotovoltaico recientemente finalizado, son los principales proyectos para ser un Club más ecológico y demostrar una responsabilidad medioambiental; además de ahorrar en los suministros energéticos. Pedimos disculpas por las molestias que pueden generarse mientras dura el proyecto y queremos agradecer todas las aportaciones recibidas por los socios para este proyecto. 

Bazkideei jakinarazten zaie datorren otsailaren 12an, astelehena, hasiko direla geotermia proiektuaren kanpo lanak egiten. Proiekturako beharrezkoak diren materialak metatzen eta lan-eremua mugatzen joango dira egun haueta. Lanak 18ko greenaren, 10eko teearen eta entrenamendu-gunearen artean egingo dira. Bazkide eta jokalarientzako eragin nagusia 9. zuloko greenetik 10. zuloko teera igarotzea izango da, proiektuaren fase desberdinetan babes gunea aldatuko dena. Proiektu garrantzitsu hori, amaitu berri den proiektu fotovoltaikoarekin batera, klub ekologikoagoa izateko eta ingurumen-erantzukizuna erakusteko proiektu nagusiak dira; gainera, energia-erregistroetan aurrezten dute. Barkamena eskatzen dugu proiektuak irauten duen bitartean sor daitezkeen eragozpenengatik, eta bazkideek proiektu honetarako jasotako ekarpen guztiak eskertu nahi ditugu.

Enlaces: