LABORES DE MANTENIMIENTO INVERNALES

04/02/2022

Se informa a los socios que esta semana se han finalizado las labores para nivelar y adecentar el tee de damas del hoyo 5. El tee de salida se ha ampliado para aumentar las posibilidades de juego y se ha retepeado para abrirlo lo antes posible. La apertura oficial será dentro de un par de semanas, dependiendo enormemente de la climatología invernal, por lo que hasta ese momento las barras de damas estarán colocadas en la zona de azules. La climatología de los últimos meses (fuertes heladas e intensas lluvias) nos ha impedido realizar las labores tradicionales de mantenimiento, por lo que hemos decidido retomar el Plan Forestal. Se han retirado árboles, principalmente en los hoyos 6 y 7, por lo que se facilitará el pleno crecimiento de los ejemplares restantes. Estas entresacas se han realizado bajo la supervisión del guarda forestal y siempre siguiendo sus valiosas recomendaciones. Asi mismo se han plantado lavandas, loropetalos, rafiolepsis y pistachos en zona de poca densidad arborea. Como es lógico las fuertes y reiteradas heladas han hecho perder verdor a nuestro campo, pero estamos convencidos de que con los primeros compases de la primavera, nuestro campo vuelva a lucir su precioso verde. Durante estos meses invernales el crecimiento se reduce exponencialmente por lo que la no reparación de chuletas y piques afecta muchísimo a campo, y es por esta razón que solicitamos a los socios extremar estas labores por el bien del campo. Gracias de antemano.

Bazkideei jakinarazten zaie aste honetan amaitu direla emakumeen 5. zuloko tee-a berdintzeko eta txukuntzeko lanak. Teea handitu egin da, jokatzeko aukerak handituz, eta tepeak jarri dira, ahalik eta lasterren ireki ahal izateko. Irekiera ofiziala aste pare bat barru izango da, neguko klimatologiaren arabera, ondorioz ordurate dama-barrak urdinen gunean egongo dira. Azken hilabeteetako klimatologiak (izozte eta eurite handiek) mantentze-lan tradizionalak egitea eragotzi digu, eta Baso Plana-rekin jaraitzea erabaki dugu. Zuhaitzak kendu dira, batez ere 6. eta 7. zuloetan, eta horrek gelditzen diren zuhaitzak erabat hazteko ideiarekin egin dirau. Entresaka horiek basozainaren gainbegiradapean egin dira, eta betiere haren gomendio baliotsuei jarraituz. Era berean, labandak, loropetaloak, rafiolepsiak eta pistatxoak landatu dira zuhaizti-dentsitate txikiko lekuetan. Normala denes izozte gogor eta errepikatuek gure belarrari berdetasuna muriztu diote, baina ziur gaude udaberriko lehen konpasekin gure zelaiak bere berde ederra berreskuratuko duela. Neguko hilabete hauetan, hazkundea esponentzialki murrizten da, eta, beraz, txuletak eta pikeak ez konpontzeak eragin handia du zelaian, eta horregatik eskatzen diegu bazkideei lan horiek zorroztea, zelaiaren onerako. Mila eskera aldez aurretik.