MEJORAS EN EL GIMNASIO

15/11/2021

Se informa a los socios que atendiendo al creciente uso del gimnasio del Club, se ha adquirido material y maquinaría nueva. Las adquisiciones se han basado en las peticiones de los usuarios y esperamos que sean de utilidad para desarrollar cualidades válidas para el juego y facilitar las recuperación de las lesiones ocasionadas con la práctica deportiva. El material adquirido ha sido:

 • Una silla romana.
 • Agarraderas para flexiones.
 • Pesa rusa (12 kgs).
 • Bandas elasticas cross trainning (15,  25, 35 45 y 60kgs)
 • Bosu de estabilización.
 • 2 esterillas confort.
 • Pareja mancuernas hexagonales (10 y 15 kgs).

Desde el Club deseamos agradecer a todos los socios las aportaciones realizadas para mejorar esta parte de nuestra instalación.

 

Bazkideei jakinarazten zaie, klubeko gimnasioa gero eta gehiago erabiltzen denez, material eta makina berriak erosi direla. Erosketak erabiltzaileen eskaeretan oinarritu dira, eta espero dugu erabilgarriak izatea jolas ezaugarriak garatzeko eta kirol-jarduerak eragindako lesioetatik sendatzeko. Erositako materiala honako hau izan da:

 • Aulki erromatar bat.
 • Flexioietarako heldulekuak.
 • Pisu errusiarra (12 kg).
 • Cross trainning banda elastikoak (15, 25, 35 45 eta 60kg)
 • Egonkortzeko bosua.
 • 2 confort esterilla.
 • Eskuzko bikote mankuerna hexagonalak (10 eta 15 kg).
Klubak eskerrak elarazi nahi dizkie hobekuntza hauek indarrean jartzeko lagundu diguzuen bazkide guztiak. Seguru gaude Klub-eko atal hau hobetu dela eta zuek gozatzea espero dugu.