DRENAJE EN EL HOYO 12

23/02/2021

Se informa a los socios que aprovechando la ventana de buen tiempo de la semana pasada, se ha acometido la labor de drenaje de la zona de acceso al green del hoyo 12 desde el camino de hormigón. Esta obra ha tenido una extensión de 390 m2 aproximadamente. Las labores realizadas han sido las siguientes:

  1. Retirada del sustrato arcilloso existente, que impedía un drenaje correcto en una zona de tránsito habitual.
  2. Realización de zanjas de drenaje en forma de espina de pez.
  3. Aportación de un sustrato arenoso para mejorar la permeabilidad de la zona.
  4. Colocación de tepes. Inicialmente habíamos previsto sembrar la zona, pero debido a la previsión de fuertes lluvias antes de finalizar la obra, y la fuerte pendiente; se ha optado por colocar tepes del vivero del Club.

En la zona drenada se han realizado dos pasos planos para acceder y salir del green de una forma más segura. Esperamos que esta mejora sea del agrado de los socios y agradecemos todas las sugerencia que nos hacen llegar los socios para mejorar nuestro Club.

 

Bazkideei jakinarazten zaie joan den asteko eguraldi ona aprobetxatuz, 12. zuloko greenera hormigoizko bidetik sartzeko gunea drainatu dugula. Obra honek 390 m2 inguruko azalera izan du. Hurrengo lanak egin dira hobekuntza honetan:

  1. Buztinezko substratua kentzea, ohiko igarobide batean drainatze egokia eragozten zuena.
  2. Drainatze-zangak egitea, arrain-hezur moduan.
  3. Eremuaren iragazkortasuna hobetzeko hareazko substratua ematea.
  4. Tepeak jartzea. Hasiera batean, eremua ereitea aurreikusi genuen, baina obra amaitu aurretik euri asko egingo zuela aurreikusten zenez, eta malda handia zenez, Klubeko mintegitik tepeak erabiltzea erabaki da.

Drainatutako gunean bi sarrera lau egin dira greenera modu seguruagoan sartu eta bertatik irteteko. Espero dugu hobekuntza hau bazkideen gustukoa izatea, eta eskerrak eman nahi dizkiegu bazkideek gure Kluba hobetzeko helarazten dizkiguten iradokizun guztiengatik.

Documentos:

PLANO OBRA DRENAJE HOYO 12 (103.68 Kb.)